Types Ritmestoornissen

Artsen klasseren ritmestoornissen niet alleen door waar ze ontspringen (atria of ventrikels), maar eveneens door de snelheid van hartslag die zij veroorzaken:

  • Tachycardie
    Dit is een snelle hartslag: in rust hoger dan 100 slagen per minuut.
  • Bradycardie
    Dit is een trage hartslag: in rust lager dan 60 slagen per minuut.

Niet alle tachycardieën of bradycardieën betekenen dat men een hartziekte heeft. Tijdens sporten bijvoorbeeld is het normaal dat er zich een tachycardie ontwikkelt, vermits het hart sneller slaat om de weefsels van meer zuurstofrijk bloed te voorzien.

Tachycardieën in de atria

Atriale fibrillatie

Dit snelle en chaotische slaan van de atriale kamers is een veel voorkomende ritmestoornis. Ze komt vooral voor bij oudere mensen, het risico voor het ontwikkelen van atriale fibrillatie verhoogt na de leeftijd van 60 jaar, meestal te wijten aan slijtage van het hart, vooral indien men hoge bloeddruk had of andere hartproblemen. Tijdens atriale fibrillatie wordt het elektrische signaal dat het hart doet kloppen ongecoördineerd. De atria slaan zo snel, tussen 350 en 600 slagen per minuut, dat in plaats van het produceren van één enkele, krachtige contractie, zij gaan trillen (fibrilleren). Eén type van atriale fibrillatie, paroxysmale fibrillatie, kan enkele minuten tot een uur of meer duren, alvorens terug te keren naar een regelmatig hartritme. Het kan eveneens een aanhoudend probleem zijn. Atriale fibrillatie kan gevaarlijk zijn,in de loop der jaren kan het ernstige aandoeningen veroorzaken zoals stroke.

Atriale flutter

Atriale flutter lijkt op atriale fibrillatie. Beide kunnen optreden, komen en gaan op een alternerende manier. De hartslagen bij atriale flutter zijn meer georganiseerde en meer ritmische elektrische impulsen dan in atriale fibrillatie. Atriale flutter kan levensbedreigend zijn.

Supraventriculaire tachycardie (SVT)

SVT is een ruime term die vele vormen van ritmestoornis inhoudt, voortkomend boven de ventrikels (supraventriculaire). SVTs veroorzaken gewoonlijk een explosie van snelle hartslagen die plots beginnen en even plots eindigen en die enkele seconden tot uren kunnen duren. Deze explosies starten dikwijls als de elektrische impuls van een hartslag begint om regelmatig door een extra pad te circuleren. SVT kunnen ervoor zorgen dat het hart 160 tot 200 keer per minuut slaat. SVT wordt dikwijls veroorzaakt door een onderliggende hartaandoening. Hoewel SVT gewoonlijk niet levensbedreigend is in een normaal hart, kunnen de symptomen van een snel slaand hart oncomfortabel aanvoelen. Deze ritmestoornissen komen veel voor bij jongere mensen.

Wolff-Parkinson-White syndroom

Een oorzaak van SVT is gekend als het Wolff-Parkinson-White syndroom. Deze ritmestoornis wordt veroorzaakt door een extra elektrische pad tussen de atria en de ventrikels. Deze paden laten de elektrische stroom toe om van de atria naar de ventrikels te gaan zonder de atrioventriculaire node te passeren, wat leidt tot kortsluiting en snelle hartslagen.

Tachycardieën in de ventrikels

Ventriculaire tachycardie (VT)

Dit snelle, regelmatige slaan van het hart wordt veroorzaakt door abnormale elektrische impulsen die starten in de ventrikels. Dikwijls is dit te wijten aan een probleem met de elektrische impuls die rond een litteken uit een vorige hartaanval reist. VT kan ervoor zorgen dat de ventrikels meer dan 200 keer per minuut samentrekken. De meeste VT treden op bij personen met bepaalde vormen van hart-gerelateerde problemen, zoals littekens of beschadiging binnen de ventrikelspier voortkomend uit een hartvaatziekte of een hartaanval. Soms kan VT 30 seconden of minder duren (niet voortdurend) en is hij gewoonlijk onschadelijk, hoewel hij niet efficiente hartslagen veroorzaakt. Toch kan een niet voortdurende VT naar een risico leiden van meer ernstige ventriculaire ritmestoornissen, zoals langdurige (ononderbroken) VT. Een episode van onafgebroken VT is een medisch spoedgeval. Zonder directe medische behandeling, verergert een ononderbroken ventriculaire tachycardie dikwijls tot ventriculaire fibrillatie.

Ventriculaire fibrillatie

Bij ventriculaire fibrillatie zijn snelle, chaotische elektrische impulsen er de oorzaak van dat de ventrikels nutteloos gaan trillen in plaats van bloed te pompen. Zonder een doeltreffende hartslag zakt de bloeddruk, waardoor de bloedtoevoer naar de vitale organen, met inbegrip van de hersenen, meteen wordt afgesloten. De meeste mensen verliezen het bewustzijn binnen de paar seconden en hebben onmiddellijk medische hulp nodig, met inbegrip van cardiopulmonaire reanimatie (CPR). De kans op overleven verbetert als CPR wordt toegediend tot het hart via shocks van een defibrillator terug in een normale ritme wordt gebracht. Zonder CPR of defibrillatie treedt de dood op binnen de paar minuten. De meeste gevallen van ventriculaire fibrillatie zijn gelinkt aan sommige vormen van hartziekte. Ventriculaire fibrillatie wordt frequent uitgelokt bij een hartaanval.

Long QT syndroom

Long QT syndroom (LQTS) is een hartritmestoornis die snelle, chaotische hartslagen kan veroorzaken. De snelle hartslagen, veroorzaakt door veranderingen in het deel van het hart dat het hart doet slaan, kunnen leiden tot bezwijming, wat in sommige gevallen levensbedreigend kan zijn. In sommige gevallen kan het hartritme zo onregelmatig zijn dat het een plotse dood kan veroorzaken. Men kan geboren zijn met een genetische mutatie die een persoon in het risico van long QT syndroom brengt. Bovendien kunnen meer dan 50 medicaties long QT syndroom veroorzaken. Medische aandoeningen zoals congenitale hartdefecten kunnen eveneens oorzaak zijn van long QT syndroom.

Bradycardie — een trage hartslag

Hoewel een hartslag in rust onder 60 slagen per minuut, beschouwd wordt als een bradycardie, signaleert een lage hartslag in rust niet altijd een probleem. Als men fysiek in goede conditie is, kan men een efficient hart hebben dat in staat is om het bloed op adequate wijze te pompen met minder dan 60 slagen per minuut in rust.. Hoe dan ook, indien men een trage hartslag heeft en het hart pompt niet voldoende bloed, kan men één van de vele bradycardieën hebben:

Sick Sinus - Zieke sinus

Indien de sinusnode, die verantwoordelijk is voor het instellen van het hartritme, de impulsen niet correct doorstuurt, kan de hartslag te laag zijn, of kan hij intermittent versnellen en vertragen. Indien de sinusnode correct functioneert, kan een zieke sinus veroorzaakt worden door littekens naast de sinusnode die de trafiek van de impulsen vertraagt, onderbreekt of blokkeert.

Conductie block

Een block van het elektrisch pad van het hart kan voorkomen in of nabij de atrioventriculaire knoop (AV knoop), die op het pad ligt tussen de atria en de ventrikels. Een block kan eveneens optreden op andere paden naar elke ventrikel. Afhankelijk van de locatie en het type van de block, kunnen de impulsen tussen de bovenste en onderste helft van het hart vertragen of geblokkeerd worden. Indien het signaal volledig geblokkeerd is, kunnen bepaalde cellen in de AV knoop of in de ventrikels een bestendige, alhoewel gewoonlijk tragere hartslag maken. Sommige blocks veroorzaken geen tekenen of symptomen en andere kunnen overspringende slagen veroorzaken of bradycardie.

Premature hartslagen

Hoewel het dikwijls als een overspringende hartslag aanvoelt, is een premature hartslag eigenlijk een extra slag tussen twee normale hartslagen. Premature hartslagen die optreden in de ventrikels verschijnen alvorens de ventrikels de tijd kregen om zich met bloed te vullen na een normale hartslag.

Hoewel men occasioneel een premature hartslag kan voelen, betekent dit zelden dat men meer ernstige problemen heeft. Nochtans kan een premature hartslag een langer durende ritmestoornis uitlokken, vooral bij mensen met een hartziekte. Premature hartslagen worden gewoonlijk veroorzaakt door stimulantia, zoals cafeïne van koffie, thee of soft drinks; contoire producten die pseudoefedrine bevatten en sommige astmamedicamenten.