Perifeer Arterieel Vaatlijden - Etalagabenen

Bij een afsluiting van de bloedtoevoer naar de benen of de armen treedt vaak intermitterende pijn op (pijn die komt en gaat) en een lagere gevoeligheid voor warmte of koude. Het meest bekende voorbeeld is wat men in de volksmond etalagebenen noemt: tijdens het wandelen treedt plots pijn op zodat de patiënt even niet meer verder kan (om niet op te vallen kijkt hij dan typisch naar de etalage van de winkel waar hij zich toevallig bevindt).

Door het afsluiten van de bloedtoevoer treedt een verzuring van de spieren op. De patiënt zal niet meer kunnen stappen en moet stilstaan tot de verzuring overgaat.

Deze etalageziekte of perifeer arterieel lijden kan zo ernstig zijn dat ook celdood optreedt met gangreen tot gevolg. Men zal dan tot een amputatie van het been moeten overgaan