Classificatie van Hartfalen

De resultaten van de diagnostische testen helpen de arts bij het bepalen van de oorzaak van hartfalen of de tekenen en symptomen en bij het ontwikkelen van een programma om het hart te behandelen. Om de beste behandelingswijze te bepalen kan de arts het hartfalen rangschikken in de volgende twee schalen:

 • New York Heart Association scale (NYHA)
  Deze schaal rangschikt hartfalen in 4 klassen:
  • Klasse I: kortademigheid alleen bij flinke inspanning, geen symptomen tijdens normale activiteiten.
  • Klasse II: kortademigheid bij matige inspanning.
  • Klasse III: kortademigheid bij geringe inspanning.
  • Klasse IV: kortademigheid in rust.
 • American College of Cardiology scale
  Dit classificatiesysteem gebruikt de letters van A tot D:
  • Stadium A: risicopatiënt zonder bewijzen van een slechtere hartfunctie en zonder symptomen van hartfalen.
  • Stadium B: bewijzen van verminderde hartfunctie, maar nog geen symptomen .
  • Stadium C: bewijzen van verminderde hartfunctie, met symptomen .
  • Stadium D: symptomen van hartfalen ondanks maximale therapie.

  Dit classificatiesysteem wordt gebruikt om de risicofactoren te identificeren en om vroeg een meer agressieve behandeling te starten om verschijnselen van hartfalen te voorkomen of uit te stellen.