Hypertensie - Hoge Bloeddruk

Hypertensie of verhoogde bloeddruk heeft men wanneer de bloeddruk gedurende een deel van de dag hoger is dan de vooropgestelde waarden. Bij een normale patiënt is de bloeddruk minder dan 140/90. Verschillende meningen bestaan over het aantal uren per dag dat de bloeddruk onder de referentiewaarden moet liggen. Ook de leeftijd speelt een rol bij het vaststellen van referentiewaarden: zo hebben mensen ouder dan 60 jaar hogere referentiewaarden.
Uw arts kan u het beste hierover inlichten.

Het voorkomen van hypertensie stijgt met de leeftijd en is hoger bij zwaarlijvige mensen.

Duursporters hebben een lagere bloeddruk dan andere mensen.

Een hulpmiddel om tot een juiste diagnose te komen is het gebruik van een 24 uren bloeddrukholter. Dit toestel meet de bloeddruk 2 tot 6 maal per uur gedurende 24 uren. De arts heeft hiermee een beter beeld van de schommelingen van de bloeddruk van de patiënt gedurende de dag.

Oorzaken van hypertensie

Men onderscheidt verschillende vormen van hoge bloeddruk, naargelang de onderliggende oorzaak:

 • primaire hypertensie
 • secundaire hypertensie
 • witte jassen hypertensie
 • gemaskeerde hypertensie
 • Primaire hypertensie

  De meest voorkomende oorzaak van hypertensie is de primaire hypertensie of essentiële hypertensie: verhoogde bloeddruk zonder dat er een reden (onderliggende ziekte) hiervoor gevonden wordt. Ongeveer 95% van alle gevallen van hypertensie zijn essentiële hypertensie, ook wel primaire hypertensie genoemd.

  De juiste oorzaak is niet exact gekend maar men weet dat er bepaalde risicofactoren zijn om primaire hoge bloeddruk te ontwikkelen:

  • dieet rijk aan zout
  • zwarte huidskleur
  • roken
  • de pil nemen
  • leeftijd > 35 jaar
  • erfelijkheid: familieleden met hypertensie
  • zwaarlijvigheid
  • sedentaire levensstijl
  • langdurige inname van meer dan 2 glazen alcohol per dag
  • dieet rijk aan vetten
  • te lage inname van kalium, calcium en magnesium
  • slaapapneu

  Secundaire hypertensie

  Soms kan men een specifieke oorzaak aanduiden voor hoge bloeddruk en dan spreekt men van secundaire hypertensie. Meestal gaat het om chronisch nierlijden.

  Andere oorzaken zijn:

  • aandoeningen van bijnier
  • aandoeningen van de schildklier
  • aandoeningen van de bloedvaten
  • sommige tumoren
  • diabetes mellitus: suikerziekte
  • zwangerschap
  • het nemen van de pil of andere medicijnen

  Witte jassen hypertensie

  Men spreekt van het witte-jassen-effect als de bloeddruk die door de arts wordt gemeten te hoog is terwijl de "patiënt" thuis geen hoge bloeddruk heeft. De reden is de stress die sommigen ervaren als ze een arts bezoeken.

  Om dit effect uit te sluiten zal men bij het vaststellen van een verhoogde bloeddruk bij de arts de waardes tracten te bevestigen door de patiënt zijn bloeddruk thuis te laten meten met een elektronische bloeddrukmeter of een bloeddruholter.

  Gemaskeerde hypertensie

  Gemaskeerde hypertensie is het omgekeerde effect van witte-jassen hypertensie: sommige mensen voelen zich gerustgesteld bij de arts, waardoor de bloeddruk kan dalen als de arts hem meet.

  Dit maakt het zeer moeilijk om de diagnose van hypertensie te stellen.