Opvolging van Hypertensie

Het is belangrijk de bloeddruk regelmatig te nemen om te zien of de behandeling voldoende werkt. Indien dit niet het geval is, zal men de behandeling moeten aanpassen.

Uw dokter kan u het best hierover adviseren.

Er bestaan erg veel electronische bloeddrukmeters voor thuis de bloeddruk te nemen. Dit kan een nuttig hulpmiddel zijn om hypertensie goed op te volgen en dus beter te controleren.

Veel electronische bloeddrukmeters zijn van bedenkelijke kwaliteit. Er zijn verschillende testen om de kwaliteit van electronische bloeddrukmeters te bepalen. De meest gebruikte en algemeen aanvaarde zijn de testen van de British Hypertension Society en de European Hypertension Society.

Aan de hand van de resultaten van deze testen wordt een score gegeven aan de geteste bloeddrukmeter.

Deze score wordt uitgedrukt als een letter van A tot D, waar A het beste resultaat is en D het slechtste: < resultaat systolische bloeddruk / resultaat diastolische bloeddruk >. Bloeddrukmeters met score A/A zijn dus de beste. Bloeddrukmeters met een C of een D in de score worden afgeraden.

Heel veel bloeddrukmeters worden niet onderworpen aan deze protocollen. In deze gevallen is er dus geen enkele manier om te weten of het om goede of slechte toestellen gaat.

Lees ook ons artikel over het zelf meten van de bloeddruk voor meer informatie.