Symptomen van atherosclerose

Bij atherosclerose treedt het gevaar op dat een bloedvat dermate afgesloten wordt dat de doorbloeding van een orgaan wordt belemmerd met soms bijzonder ernstige gevolgen. Bij atherosclerose kunnen ook stukjes van de plaque afbreken: de klonters die dan in de bloedbaan meegesleurd worden kunnen vast komen te zitten in een arterie op eender welke plaats in het lichaam met aflsuiting van het bloedvat tot gevolg. Men noemt dit een embolie.

Het afsluiten van de bloedaanvoer naar een orgaan noemt men ischemie en dit veroorzaakt vrijwel meteen symptomen die uiteraard afhankelijk zijn van de plaats waar de ischemie optreedt. Als het zuurstoftekort leidt tot celdood spreekt men van een infarct.

Door de anatomie van het bloedvatenstelsel zijn er enkele plaatsen waar atherosclerose vaker optreedt dan op andere plaatsen:

  • coronaire arteriën - de slagaders van het hart: risico op hartinfarct
  • arteriën naar de hersenen: risico op CVA (cerebrovasculair accident), beroerte of herseninfarct
  • slagaders van de benen: etalagebenen, pijn die weggaat en terugkomt tijdens het wandelen
  • slagaders van de darmen: mesenterische ischemie
  • nierarteries: renale arteriële stenose