Complicaties van Hartfalen

Bij hartfalen hangen de vooruitzichten af van de oorzaak en de ernst, de globale gezondheid en andere factoren zoals de leeftijd. Complicaties kunnen zijn:

 • Nierbeschadiging of nierfalen
  Hartfalen kan de bloedstroom naar de nieren verminderen, wat eventueel nierfalen kan veroorzaken indien dit niet behandeld wordt. Nierbeschadiging als gevolg van hartfalen kan dialyse als behandeling vereisen.
 • Hartklepproblemen
  De hartkleppen, die ervoor zorgen dat het bloed in de juiste richting door het hart stroomt, kunnen beschadigd worden omwille van de bloed- en vochtophoping door hartfalen.
 • Leverbeschadiging
  Hartfalen kan leiden tot een vochtophoping die te veel druk legt op de lever. Deze vochtophoping kan leiden tot leiden tot letsels, die het voor de lever moeilijker maken om  op de juiste manier te fuctioneren.
 • Hartaanval en beroerte
  Omdat de bloedstroom door het hart bij hartfalen trager is dan in een normaal hart, is het meer waarschijnlijk om bloedklonters te ontwikkelen, die het risico op een hartaanval of herseninfarct verhogen.

De symptomen en de hartfunctie van sommige mensen verbeteren met een juiste behandeling. Hartfalen kan nochtans levensbedreigend zijn. Het kan leiden tot plotse dood. Mensen met hartfalen kunnen ernstige symptomen hebben en bij sommigen is zelfs een harttransplantatie of hulp via een kunsthart nodig.