Prognose van Hartfalen

Hartfalen is een progressief erger wordende ziekte met periodes van stabiliteit die worden afgewisseld met periodes van klinische exacerbaties (opstoten).

Het verloop van de ziekte kan individueel sterk verschillen.

Voor het geven van een prognose van de ziekte zijn de volgende factoren van belang:

  • de aard van de onderliggende ziekte
  • de respons op medicatie
  • de graad waarin andere organen zijn betrokken
  • de ernst van eventuele andere voorkomende aandoeningen
  • de symptomen

Door de steeds betere medicatie en chirurgische implantaten is de prognose, vergeleken met 10 jaar geleden, over het algemeen beter geworden, maar hartfalen kan in veel gevallen nog altijd niet genezen worden. De gemiddelde levensverwachting is sterk verminderd, maar er zijn enorme individuele verschillen.

Sommige gevallen van hartfalen die nog maar kort geleden ontstonden verbeteren spontaan met in sommige gevallen zelfs een volledig herstel van de hartfunctie.

De prognose is ook sterk gekoppeld aan de classificatie van hartfalen.

Een belangrijk gevaar bij hartfalen is het risico op ritmestoornissen. Ongeveer de helft van de sterfgevallen die te wijten zijn aan hartfalen zijn te wijten aan ernstige arrythmieën.