Diagnose van hoge bloeddruk

De diagnose van hoge bloeddruk lijkt misschien eenvoudig maar dat is het niet. Een hoge bloeddruk vaststellen is meer dan enkel de bloeddruk door een arts te laten nemen. Er zijn verschillende factoren die de bloeddruk beïnvloeden en de diagnose van hoge bloeddruk sterk bemoeilijken.

De voorbereiding van een bloeddrukname is zeer belangrijk.

Mensen die 1 uur in de file hebben gestaan en dan zoch moesten haasten om op tijd bij de arts te zijn zullen waarschijnlijk door die omstandigheden gestresseerd zijn en een verhoogde bloeddruk vertonen.

De bloeddruk moet dus in rust gebeuren. De testpersoon moet minstens 5 minuten rustig op een stoel zitten zonder te praten en mag de uren voor de bloeddrukname geen koffie of andere opwekkende middelen gebruikt hebben.

De bloeddruk wordt vaak ook enkele malen na elkaar genomen.

Bovendien zijn er nog enkele fenomenen die de diagnose van een hoge bloeddruk extra moeilijk maken:

Witte Jassen Hypertensie

White Coat Hypertension of witte jassen hypertensie is een fenomeen dat zich voordoet bij vele patiënten. De aanwezigheid van een arts lokt bij vele mensen een (onbewuste) spanning uit. Deze stress veroorzaakt een verhoging van de bloeddruk, zodat men verkeerdelijk kan denken dat de patiënt hypertensie of hoge bloeddruk heeft.

De enige mogelijkheid om een onderscheid te maken tussen white coat hypertension en werkelijk verhoogde bloeddruk (een verhoging van de waarden bij een patiënt in volledige rust) is het nemen van de bloeddruk door de patiënt thuis met een elektronische bloeddrukmeter of een 24 uren bloeddrukholter. In het geval van white coat hypertension zal de bloeddruk thuis normaal zijn.

Gemaskeerde Hypertensie

Witte jassen hypertensie is het optreden van hoge bloeddruk door de aanwezigheid van de arts. Het omgekeerde treedt ook op: sommige mensen hebben een normale bloeddruk bij de arts terwijl in het dagelijkse leven sprake is van hypertensie.

Er zijn twee mogelijkheden bij gemaskeerde hypertensie:

  • de bloeddruk is bij de arts lager, vaak omdat de arts een vertrouwenspersoon is bij wie men zich comfortabel voelt
  • de bloeddruk verhoogt door de dagdagelijkse activiteit, bijvoorbeeld door veel stress

De diagnose van deze aandoening wordt vaak over het hoofd gezien, gezien de bloeddruk bijna altijd eerste genomen wordt door de arts in zijn praktijk.

Een elektronische bloeddrukmeter voor thuismeting en een 24 uren bloeddrukholter zijn hulpmiddelen om gemaskeerde hypertensie vast te stellen.